Hub Profil

Pengurusan dan pengumpulan data berkaitan Profil Belia Negara dan penglibatan belia dalam pelaksanaan penyelidikan secara in-situ di bawah projek IYRES Community Enumerator (ICE).

Hub Statistik

Menghimpunkan statistik berkaitan pembangunan belia bercirikan teknologi “Business Intelligence” dan penjanaan pelaporan statistik berbentuk “Data Visualization”

Hub Pemantauan

Sistem pemantauan program dan aktiviti belia secara bersepadu merentas pelaksana pembangunan belia di Malaysia.

Hub Analitik

Perkongsian data/maklumat secara bersepadu berpacukan analitik, modelling dan futuristic analysis bagi tujuan input pengubalan dasar dan polisi pembangunan belia.

ePerkhidmatan

Di IYRES, kami menyediakan kemudahan sebagai pusat sumber/rujukan serta perkhidmatan atas talian seperti berikut:

Subscription Services logo
PERMOHONAN DATA

IYRES menyediakan platform (Sistem Ydata@IYRES) bagi menempatkan visualisasi statistik dan data berkaitan belia .Bagi lain-lain data yang tiada di dalam sistem, permohonan dibuka secara atas talian.

Lagi
IDC Tracker logo
PEMBEKALAN DATA

IYRES menyediakan platform Sistem Ydata@IYRES dan Sistem e-MYInd bagi menempatkan visualisasi statistik/data dan juga program berkaitan pembangunan belia. Bagi agensi yang berminat untuk membekalkan data, permohonan dibuka secara atas talian.

Lagi
Spending Guides logo
IYRES COMMUNITY ENUMERATOR (ICE)

IYRES menawarkan peluang pekerjaan secara sambilan kepada belia. Ayuh!! Jangan lepaskan peluang ini

Lagi
IT Executive Programs logo
INISIATIF ANALITIS DATA RAYA

IYRES turut dalam proses meningkatkan kemahiran dan kepakaran ke arah pembangunan analitis Data Raya. Pemprosesan maklumat dan data dapat dijalankan secara lebih efektif dan inovatif bagi mendapatkan dapatan yang lebih mendalam dan bermakna dalam membuat keputusan.

Lagi
Sourcing Advisory Services logo
KONSULTANSI PENGUMPULAN DATA

Perkhidmatan Perundingan Penyelidikan dan pengurusan data merupakan salah satu aktiviti penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak IYRES dalam memberikan khidmat kepada pelbagai pihak untuk melaksanakan kajian-kajian pembangunan belia

Lagi

Kalendar Acara

Penyebarluasan Sistem e-MYInd Peringkat Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN), KBS, 9 Januari 2020

Sesi Penyebarluasan Hub Data Pemantauan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) bagi memberi pendedahan kepada semua pegawai berkaitan pemantauan program dan aktiviti belia melalui sistem e-MYInd.

Lihat Semua Acara

Apa Yang Terbaru Dalam Dunia Analitik

Changing How the World Thinks About the Impact of Technology


Hubungi Kami Di IYRES untuk mendapatkan data penyelidikan terkini serta pelbagai penyelesaian yang akan dapat memenuki keperluan analisa anda.

Hubungi IYRES

Terdapat lebih 10,000 data penyelidikan IYRES.