Kategori Data

BIL KLUSTER DATA DEFINISI
1. Penduduk Menghimpunkan statistik berkaitan populasi penduduk, penduduk belia warganegara dan bukan warganegara, populasi mengikut negeri, kohort umur daerah dan lokaliti.  
2. Kelab dan Persatuan Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam  aktiviti/ program berkaitan kelab dan persatuan serta lain-lain yang berkaitan.  
3. Pendidikan dan Kemahiran Menghimpunkan statistik berkaitan pelajar /graduan di pelbagai peringkat, literasi pendidikan, bidang pengajian/ latihan dan lain-lain yang berkaitan.  
4. Kesihatan Menghimpunkan statistik berkaitan tahap kesihatan, penyakit berjangkit, inisiatif/ bentuk bantuan kesihatan dan lain-lain yang berkaitan  
5.   Sukarelawan   Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam aktiviti /program kesukarelaan dalam kalangan belia.  
6. Gejala Sosial Menghimpunkan statistik berkaitan aktiviti-aktiviti salah laku dan lain-lain yang berkaitan.  
7. Sukan & Rekreasi Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam  aktiviti/ program berkaitan sukan dan rekreasi serta lain-lain yang berkaitan.  
8. Pengantarabangsaan Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam  aktiviti/ program antarabangsa  serta lain-lain yang berkaitan.  
9. Kepimpinan Menghimpunkan statistik berkaitan penyertaan belia dalam program kepimpinan, tahap kepimpinan dan lain-lain yang berkaitan    
10. Media dan Teknologi Menghimpunkan statistik berkaitan penggunaan, akses serta ketembusan media dan teknologi.  
11. Sosialisasi Politik Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan belia dalam sosialisasi politik.  
12. Pembangunan Belia Positif Menghimpunkan statistik berkaitan tahap kualiti dan kesejahteraan hidup belia secara keseluruhan melalui hasil penyelidikan (data primer).  
13. Ekonomi Menghimpunkan statistik berkaitan kesejahteraan kewangan, keusahawanan, kemiskinan, bentuk bantuan/ inisiatif berkaitan kewangan dan lain-lain yang berkaitan  
14. Guna Tenaga Menghimpunkan statistik berkaitan guna tenaga, tenaga buruh, pengangguran dan lain-lain berkaitan.  
15. Fasiliti/ Kemudahan Menghimpunkan statistik berkaitan Kemudahan dan Kepenggunaan Kemudahan serta lain-lain yang berkaitan  
16. Covid-19 Menghimpunkan statistik berkaitan dapatan kajian/ program semasa Pandemik COVID-19.
17. Industri Sukan Menghimpunkan statistik berkaitan industri sukan seperti perkhidmatan pelancongan sukan, pengangkutan, infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan.  

Hyperlink

Media Sosial

Bilangan Pengunjung

Tarikh Kemaskini: 05 Feb 2023