Penafian

PENAFIAN

Isi terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan penyampaian maklumat semata-mata. Maklumat disediakan oleh IYRES, dan IYRES berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengemas kini dan menyampai maklumat setepatnya. Namun IYRES tiada memberi jaminan dalam sebarang bentuk, mengenai tahap kesempurnaan dan ketepatan bersabit dengan laman web ini, atau ke atas maklumat, produk, perkhidmatan atau sebarang lakaran grafik yang terkandung dalam laman web ini, untuk apa jua tujuan. Dengan ini, IYRES menafikan sebarang takluk atau kerugian atau kerosakan termasuk kerugian tidak langsung atau kerugian turutan, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan hasil daripada atau bersabit dengan, penggunaan laman web ini. Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan IYRES. IYRES tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan. Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap. Segenap usaha dilaksana untuk melancarkan pelayaran laman web ini. Namun, IYRES tidak bertanggung jawab terhadap sebarang ketersangkutan atau ketiadasediaan akibat masalah teknikal yang semestinya bukan kawalan IYRES.

Hyperlink

Media Sosial

Bilangan Pengunjung

Tarikh Kemaskini: 05 Feb 2023