Rakan Strategik

SISTEM eMYInd

BILNAMA KEMENTERIANJABATAN/ BAHAGIAN/ AGENSI
1Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Perancangan Strategik, KPLB
2Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar
  Jabatan Pendidikan Tinggi
  Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
3Jabatan Perdana Menteri (JPM)Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR)
  Majlis Keselamatan Negara (MKN)
  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
  Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
  Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
4Kementerian Perpaduan NegaraJabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)
5Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)Bahagian Pemakanan
  Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
  Bahagian Pendidikan Kesihatan
  Institut Kesihatan Umum (IKU)
6Kementerian Sumber Manusia (KSM)Cawangan Dasar Sumber Manusia
  PERKESO
7Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)Bahagian Sosio Ekonomi
  Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL
  Majlis Sukan Wilayah Persekutuan
  Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
  Perbadanan Labuan
  Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu
  Perbadanan Putrajaya, PPJ
8Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)Agensi Anti-Doping Malaysia
  Bahagian Hubungan Antarabangsa, KBS
  Bahagian Pembangunan Belia, JBSN
  Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, KBS
  Bahagian Pembangunan Rakan Muda, JBSN
  Bahagian Pembangunan Sukan, JBSN
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KBS
  Impact Malaysia
  Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan
  Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
  Institut Sukan Negara
  Majlis Sukan Negara 
  Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia
  Pendaftar Pertubuhan Belia
  Pusat Belia Antarabangsa
  Unit Integriti (KBS)
9Kementerian Dalam Negeri (KDN)Agensi Antidadah Kebangsaan
  Jabatan Penjara Malaysia
10Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan (MAFI)Unit Agropreneur Muda
11Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC)Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS)
  Malaysia Global Innovation & Creativity Centre
12Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
  Bahagian Matrikulasi 
  Bahagian Pendidikan Dan Latihan Teknikal Vokasional 
  Bahagian Pendidikan Islam 
  Bahagian Pendidikan Swasta 
  Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh 
  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
  Bahagian Sukan Kokurikulum Dan Kesenian 
  Institut Pendidikan Guru Malaysia
13Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)Institut Sosial Malaysia (ISM)
  Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
  Jabatan Pembangunan Wanita
  Lembaga Kaunselor Malaysia
  Jabatan Kebajikan Masyarakat
14Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)Bahagian Perancangan Strategik
  Planetarium Negara
15Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (K-KOMM)Jabatan Penerangan Malaysia
  Malaysia Digital Economy Corporation(MDEC) Sdn Bhd
16Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
17Kementerian Pertahanan (MINDEF)Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
18Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT)Bahagian Perancangan Strategik & Antarabangsa (BPSA)
19Kementerian Kewangan (MOF)Seksyen Sosial dan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
  Pejabat Belanjawan Negara
  Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK)
20Non-government ORGANISATION (NGO)Majlis Belia Malaysia (MBM) 
  Persatuan Belia G2 Felda Pemanis
  Youth Trust Foundation (Yayasan Amanah Belia) 
  Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF)

SISTEM Ydata@IYRES

1Bahagian Dasar & Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan (KBS)36Jabatan Penjara Malaysia
2Bahagian Pembangunan Rakan Muda37Jabatan Insolvensi Malaysia
3Bahagian Pembangunan Sukan38Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
4Bahagian Pembangunan Belia39Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
5Bahagian Hubungan Antarabangsa40Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), JPM
6Bahagian Pembangunan41Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti (JPPKK)
7Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia42Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)
8Bahagian Pembangunan Sumber Manusia43Bank Negara Malaysia (BNM)
9Jabatan Belia & Sukan Negara (JBSN)44Suruhajaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM)
10Agensi Anti-Doping Malaysia (ADAMAS), KBS45Institut Maklumat & Analisis Pasaran Buruh (ILMIA)
11Pejabat Pertubuhan Belia (ROY)46Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
12Pejabat Pesuruhjaya Sukan (PPS)47Perbadanan PR1MA Malaysia
13Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)48Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
14Institut Sukan Negara (ISN)49Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
15Majlis Sukan Negara (MSN)50Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
16Pusat Belia Antarabangsa (IYC)51Yayasan Pelajaran Mara (YPM)
17Perbadanan Stadium Malaysia (PSM), KBS52Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
18Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB)53Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit (AKPK)
19Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT)54IMPACT Malaysia
20Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga & Masyarakat (KPWKM)55Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
21Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)56Institut Kesihatan Umum (IKU)
22Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)57Majlis Olimpik Malaysia (MOM)
23Kementerian Luar Negeri, Malaysia (KLN)58Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
24Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)59Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
25Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)60Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
26Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)61Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Kementerian Sumber Manusia (KSM)
27Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)62Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
28Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)63Kementerian Perpaduan Negara (KPN)
29Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)64Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS)
30Polis Diraja Malaysia (PDRM)65Majlis Paralimpik Malaysia (MPM)
31Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)66Institut Sosial Malaysia (ISM)
32Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)67Malaysian Bureau of Labour Statistics (MBLS), DOSM
33Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)68Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
34Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)69Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
35Kementerian Tenaga & Sumber Asli (KeTSA)70Majlis Belia Malaysia (MBM)
36Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)71Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
37Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDAC)72Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)/ Bahagian Perancang Ekonomi Negeri (BPEN)/ Perbadanan/ Dewan Bandaraya

Media Sosial

Bilangan Pengunjung

Tarikh Kemaskini: 05 Feb 2023